SAFRANBOLU TURİZM DANIŞMA BÜROSU

YEMENİCİLER VE DEMİRCİLER ARASTALARI

Safranbolu'da Arastalar: Tarihte önemli bir ticaret merkezi olan Safranbolu'da arastalar ticari mübadelenin önemli merkezleri olarak önemli rol üstlenmişlerdir.   

Yemeniciler Arastası: Köprülü Mehmet Paşa Cami'sine bitişik 48 ahşap dükkandan oluşan ve “yemeni” denilen ayakkabının yapıldığı eski Lonca Çarşısı'dır. Restore edilen çarşı turistik amaçlı kullanılmaktadır.  
YEMENİCİLER

Demirciler Arastası: İzzet Mehmet Paşa Camisi altından geçen Akçasu deresinin iki yakasına kurulan çarşı sıcak, soğuk demircilik el sanatlarının üretildiği yaşayan tek lonca çarşısıdır. Bakırcı ve kalaycı esnafları da bu çarşı içerisinde çalışmaktadır.