SAFRANBOLU TURİZM DANIŞMA BÜROSU

Danışma Büromuz


KURULUŞUN GENEL TANIMI

Turizmin yoğun olarak gerçekleştiği yerlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünce teşkilatlandırılmış olan Turizm Danışma Büroları; kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaç duydukları her türlü bilgi, belge, tanıtıcı broşür vb. görselleri temin edebilecekleri ilk başvuru yeridir. İlçemiz Turizm Danışma Büromuz ilk olarak 15.7.1988 tarihinde kurulmuş olup, halen Kazdağlıoğlu Meydanında ve Kazdağlıoğlu Camii arkasındaki büroda hizmet vermektedir.  Tarihi ve turistik şehrimiz Safranbolu'ya gelen yerli ve yabancı turistlere kentimiz ve bölgedeki turistik ilgi noktaları hakkında enformasyon hizmeti verilmesi, tanıtıcı ve görsel yayınların dağıtımının yapılmasının yanında yerli ve yabancı turistlerin kentte yaşadıkları sorunların çözülmesinde başvurdukları ve yardım aldıkları, ilçe turizmi açısından önem arzeden bir kamu kurumudur.

TURİZM DANIŞMA BÜROSUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

İlçemiz Turizm Danışma bürosu 15.07.1988 tarihinde, Çarşı Bölgesi Yemeniciler Arastasında hizmete açılmış olup, şu anda Kazdağlıoğlu Meydanında hizmet vermektedir. Turizm Danışma Bürosu tarafından Safranbolu ile ilgili tanıtıcı materyallerin (broşür, harita, Dvd, Kartpostal, rehber vb.)  hazırlanmakta gelen yerli ve yabancı turistlere büroda dağıtılarak Safranbolu’nun tanıtılması ve anlatılması sağlanmaktadır.  Ayrıca Büromuzca Tarihi ve Turistk Şehrimiz Safranbolu için sosyal medya üzerinden tanıtım amaçlı bilgi ve görsel paylaşımı yapılmaktadır. Danışma büromuz turistlerin yanı sıra Safranbolu`da turizmle uğraşan esnaf ve zanaatkarların karşılaştıkları sorunların giderilmesinde de önerilerde bulunarak yardımcı olmaktadır. Büromuzca tespit edilmiş olan diğer alternatif turizm olanakları ile ilgili çeşitli gezi programları hazırlanarak, bu programlar kentimize tur düzenleyen acentalara ve münferit gruplara önerilmektedir.

KADRO VE PERSONEL DURUMU

Danışma Büromuzda kadrolu olarak 4 personel görev yapmakta, Hafta Sonları da dahil olmak üzere haftanın yedi günü  9:00-17:30 saatlerinde aralıksız hizmet verilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çavuş Mah. Kayadibi Sok. No: 1/A
Kazdağlıoğlu Meydanı Eski Çarşı Mevkii Safranbolu / KARABÜK

Tel/fax: +90 370 712 3863

e-posta: karabuksafranbolu@ktb.gov.tr

facebook: https://www.facebook.com/SAFRANBOLUTIOFFICE/

Web Page : www.safranboluturizmdanismaburosu.ktb.gov.tr